چاپ و انشار مقاله و نتیجه پژوهش در مجلات علمی بین المللی دارای مزایای بسیاری برای نویسنده مقاله می باشد.

مزایای انتشار مقاله ISI برای اساتید

۱ افزایش رتبه علمی
۲ افزایش حقوق و مزایای شغلی
۳ امکان عضویت در بنیاد ملی نخبگان
۴ شناخته شدن به عنوان متخصص و صاحب نظر در موضوع
۵ امکان گرفتن پروژه های تحقیقاتی با درآمدهایی بسیار بالا
۶ ایجاد شدن احساس افتخار و اعتماد به نفس در نویسندگان مقالات
۷ نظریه پردازی و بیان دیدگاه های نویسندگان در زمینه های تخصصی
۸ ثبت کردن تحقیقات و مطالعات انجام شده به نام نویسندگان و حفظ دائمی آنها
۹ عرضه پژوهش و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به افراد زیادی در تمامی نقاط جهان

مزایای انتشار مقاله ISI برای دانشجویان

۱ پذیرش راحت تر در مقطع دکتری
۲  گرفتن بورس تحصیلی از دانشگاه های معتبر بین المللی در سراسر جهان
۳ استخدام راحت تر در کلیه ادارات و سایر مراکز دولتی و خصوصی
۴ پذیرفته شدن بسیار راحت تر به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی
۵     امکان ادامه تحصیل در مقطع، رشته و دانشگاه دلخواه در تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بدون آزمون ورودی
۶ امکان عضویت در بنیاد ملی نخبگان
۷ شناخته شدن به عنوان متخصص و صاحب نظر در موضوع
۸ امکان گرفتن پروژه های تحقیقاتی با درآمدهایی بسیار بالا
۹ ایجاد شدن احساس افتخار و اعتماد به نفس در نویسندگان مقالات
۱۰ نظریه پردازی و بیان دیدگاه های نویسندگان در زمینه های تخصصی
۱۱ ثبت کردن تحقیقات و مطالعات انجام شده به نام نویسندگان و حفظ دائمی آنها
۱۲  عرضه پژوهش و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به افراد زیادی در تمامی نقاط جهان

مجموعه ISI.ac همواره در تلاش است که موجبات چاپ مقالات استید، پژوهشگران و دانشجویان عزیز را در بهترین مجلات ممکن متناسب با سطح علمی مقاله برای این عزیزان فراهم کند و ما در این راستا همواره آخرین بلک لیست اعلامی از طرف وزارت علوم را مد نظر قرار می دهیم.